Občanské právo

 

poskytujeme právní pomoc v celém rozsahu problematiky občanského práva

smlouvy o převodech nemovitostí

ostatní smlouvy a listiny občanskoprávního charakteru

smlouvy o zřízení věcného břemene

smlouvy zástavní

smlouvy darovací

smlouvy nájemní

smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

dohody o vypořádání společného jmění manželů


Poskytujeme právní služby i v oblasti práva bytového, práva dědického, v oblasti odpovědnosti za škodu a za vady, ochrany osobnosti a opravy podle tiskového zákona.

Zastupujeme klienty ve sporných i nesporných řízeních před soudy. Provádíme správu majetku.