Obchodní právo

 

zajišťujeme veškeré služby týkající se obchodního práva

zakládání obchodních společností a jejich organizačních složek

změny v obchodních společnostech a jejich organizačních složkách

zastupování v řízení před obchodním rejstříkem a živnostenským úřadem

právní pomoc a poradenství při řízení společnosti

organizace a řízení valných hromad

zastupování společníků či akcionářů na valných hromadách

úprava vztahů mezi společníky

dohody mezi společníky či akcionáři

poradenství při interních i externích firemních záležitostech

zvyšování a snižování základního kapitálu

převody obchodních podílů a prodeje akcií

přeměny obchodních společností

převody jmění na společníka

restrukturalizace obchodních společností